Kvadrataspektets betydning i astrologi

Hva er et kvadratisk aspekt i astrologi?

Når du deler fødselshoroskopet med 4, får du en vinkel på 90°. Med dette får vi det kvadratiske planetaspektet, som representerer utfordringer og konflikt mellom de involverte planetene. Når planeter i våre fødselshoroskoper er firkantet til hverandre, blir hver planet stresset - det er ingen enkel seier som er tilgjengelig for noen av dem - noe som betyr at hver enkelt må anstrenge seg for å møte den andre halvveis.

Betydning av kvadratisk aspekt - Betydning av store planetariske aspekter - Forholdet mellom planeter i astrologi, stjernetegn og fødselsdiagrammer

Det kvadratiske aspektet og planetene

I det kvadratiske planetariske aspektet vil ingen av planetene ønske å inngå kompromisser – skape en slags indre konflikt i selvet.


La oss ta en titt på et eksempel på det kvadratiske planetariske aspektet i arbeid. La oss si at vi har et fødselshoroskop hvor Venus i Skytten , som betyr at du kan være mer eventyrlysten enn de fleste, og du er vanligvis ikke bekymret for de negative konsekvensene av handlingene dine. Da kan du ha Jupiter i Jomfruen som betyr at du analyserer hver liten detalj i en handling. Hvis disse to planetene skulle danne en firkant, kan det være øyeblikk hvor du vil være eventyrlysten og bekymringsløs, mens andre ganger vil du være forsiktig og studere hver detalj.

For eksempel hvis vi hadde et fødselshoroskop hvor Merkur (herskende kommunikasjon, ideer, intellekt) firkanter den Måne (følelser, bevisstløshet, vaner), kan den personen ha vanskelig for å kommunisere følelsene sine. Den rasjonelle siden av karakteren, representert ved Merkur, vil ha vanskelig for å akseptere Månens dypere, indre følelser.


Som et resultat har planeter med dette aspektet vil det ta mye mer tid å finne prestasjon på disse områdene. Oppsiden er imidlertid at det harde arbeidet i kampen har en tendens til å lønne seg til slutt når de to kommer sammen. Dette vil ikke være en harmonisk integrasjon, men snarere en tøff justering ettersom gevinstene venter på å bli realisert.Hva kan det kvadratiske aspektet avsløre om personlighet?

Det er en tendens med Square-aspektet til å unngå store avgjørelser knyttet til disse planetene med mindre man står overfor noe valg. Det vil komme et tidspunkt da torgets energi vil presse deg inn i en situasjon der endring er uunngåelig. Mens dette skjer, må du undersøke alle de gode og dårlige tingene om situasjonen og deretter forhandle for et best mulig resultat. Det firkantede planetariske aspektet vil også gjøre deg mer selvreflekterende - du trenger dette for å gjenvinne balansen etter å ha tatt handling på områdene i livet ditt der det kvadratiske aspektet finner sted.


Det kan være opptil 4 planeter som danner en firkant sammen, selv om det normalt bare er 2 eller 3 planeter. En T-Square er når det er 3 planeter som kommer sammen, og Grand Square er når det er 4 planeter.