Jupiter Astrologi Symbol - Kjennetegn, planetenergi og mer

Som den største planeten i solsystemet har Jupiter en veldig spesiell betydning i astrologi. Stor flaks og autoritet er generelt symbolisert av denne planeten – så vel som overflod og overflod. Det symboliserer også ekspansjon, innflytelse og noen ganger til og med rikdom.

Søkeord for Jupiter astrologisymbol

  • Flaks
  • Vekst
  • Ekspansjon
  • Optimisme
  • Overflod
  • Forståelse

Jupiter as a Ruling Planet: Characteristics of Jupiter in Astrology

Jupiter, representert som gudenes konge i romersk myte, er planetarisk hersker over Skytten . De som styres av denne planeten sies å alltid ha det større bildet i sikte – noe som gir dem et sug etter formål og mening med livene deres. Som sådan trekkes de mot emner som filosofi og humanitær innsats. Hvis de bare kan oversette det kallet til noe håndgripelig, vil suksess snart følge.

Jupiter har alltid vært en veldig sterk planet innen astrologi. Det har stor innflytelse på suksessen til ens aktiviteter – og dikterer om innsatsen deres vil bli belønnet.


De under Jupiters innflytelse lærer å sette store mål og forfølge dem under alle omstendigheter. Det gjør også at vi brenner for det vi gjør til daglig for å tjene penger og ta vare på oss selv på en materiell måte. Jupiter oppmuntrer i stor grad til nysgjerrighet og fører til at folk forfølger lidenskapene sine. Denne planeten er med på å definere våre veiledende prinsipper og inspirerer til alltid å bevege seg i retning av suksess. Jupiter inspirerer oss til å være noen ganger risikable - da dette kan være den eneste veien til drømmene våre.

Hvordan påvirker Jupiter-symbolet personlighet i dyrekretsen?

Jupiter uttrykker raushet og toleranse - dens innflytelse hjelper folk til å holde seg rolige og takle vanskeligheter som kan oppstå. Denne planeten påvirker enes åndelige vekst ved å hjelpe til med å opprettholde optimismen.

Jupiter svarer på følgende spørsmål om deg:Hva gir meg lykke og suksess? Hva gir meg selvtillit? Hva gjør livet mitt målrettet?


Lykke kommer også under dens styre - Jupiter sies å tiltrekke seg bare edle ting og hjelper folk til å føle en følelse av ansvar for det de gjør. Jupiter påvirker i stor grad vårt personlige bilde - det gjør vanligvis folk mer selvsikre - spesielt i uttrykket. Du kan stole på Jupiters veiledning når du trenger å si ditt synspunkt og bevise at det er riktig.

Kunnskap er en av de sterkeste sidene ved Jupiter. De som ledes av denne planeten undersøker nøye alt; de forbedrer stadig sine ferdigheter og evner for å bli best. Slike mennesker verdsetter kunnskap og generøsitet fordi disse to funksjonene er de viktigste egenskapene til hver person. Selvrealisering og selvforbedring blir hovedmålene for hvert individ når Jupiter påvirker hans personlighet.


Jupiter Astrologi Jukseark

Planet Jupiter Astrology Cheat Sheet - Jupiter Astrology Symbol - Kjennetegn, Planet Energy og mer