Neptuns astrologisymbol - kjennetegn, planetenergi og mer

I romersk historie er Neptun havets gud. Planetens symbol er en trefork, som er våpenet vi ser i mange klassiske skildringer av ham. Som det rytmisk bølgende havet som den romerske guden representerer, er de under Neptuns styre fylt med skjulte dybder.

Neptun astrologisymbolnøkkelord

  • Drømmer
  • Intuisjon
  • Mystikk
  • Fantasi
  • Vrangforestillinger

Neptun as a Ruling Planet: Characteristics of Neptun in Astrology

Hersker stjernetegnet på Fiskene , rollen som Neptun spiller innen astrologi er åndelig utvikling - enten dette skjer i en kirke eller som en del av vårt eget private studium.

Når du møter noen som ser ut til å være helt uskyldige og naive, kan det hende at Neptun spiller en fremtredende rolle i fødselshoroskopet deres. Det er en planet som er preget av barmhjertighet og vennlighet. De som styres under planeten Neptun er alltid søte, tilgivende og medfølende.


Mennesker som er sterkt påvirket av Neptun finner ofte frihet fra egoets krav.

I tillegg har noen innfødte fra Neptun ofte fargerike drømmer, og de kan til og med virke synske – de vet ting om deg som du kanskje ønsker skal forbli uuttalt. Dette er imidlertid deres dype følsomhet og empati med andre som viser gjennom.

Planeten i seg selv er kjent for å utvikle seg sakte i himmelen – og forener de av samme generasjon med lignende tro.Hvordan påvirker Neptun-symbolet personligheten i dyrekretsen?

De som styres av Neptun er fylt med så mye uskyld og barnetro at de finner muligheter selv i de verste situasjoner. Denne egenskapen fører til at de har liv som er ganske tilfredsstillende. De under denne planetens styre kan føle seg dypt knyttet til universet, og ha en følelse av at det som skjer med dem er en del av en større hensikt.


Folk som er påvirket av Neptun, er risikotakere, og deres vilje til å ta sjanser på at andre ikke vil bety at de noen ganger også finner uventet suksess.

Neptun svarer på følgende spørsmål om deg:


Hva synes jeg er åndelig tilfredsstillende? Hvor er jeg mest kreativ? Hvor er det lett for meg å bli forvirret?

Ulempen er at deres drømmende natur noen ganger kan føre til at de har ambisiøse og urealistiske mål. Desperasjon og skuffelser kan oppsluke dem når drømmene deres var urealistiske i utgangspunktet. Åndeligheten deres kan også gjøre dem så fokuserte på abstrakte konsepter at de fremstår som naive og passive, og tror at de minste tingene krever at universet griper inn.

Neptune Astrology Cheat Sheet

Neptuns astrologisymbol - kjennetegn, planetenergi og mer - Neptuns betydning i astrologi, dyrekretsen, horoskop