LIVSVEINUMMER

Ditt LIVSVEINUMMER – også kjent somSkjebnesti– er utledet fra alle tallene i FØDSELSDATOEN din. (Hvis du kjenner ditt livsveinummer, bla ned til lenkene nedenfor).

Bursdagen din er så mye mer enn et mål på alderen din.

Bursdagen din bringer anerkjennelse og feiring til din eksistens på jorden.Tallene i fødselsdatoen din representerer ditt eget hellige utgangspunkt –den nøyaktige numeriske rekkefølgen du ble født inn i. Dette beskriver den spesielle naturen til din individuelle reise. Det er hovedveien du vil reise i denne levetiden, og er den mektigste av alle dine personlige tall.

Your Life Path Number hjelper deg å gjenkjenne ditt sanne jeg – og føle deg komfortabel med å bare være DEG. Dette er uvurderlig kunnskap når vi utvikler oss fra selvbevissthet til selvaksept! Din livsvei inneholder alle de essensielle egenskapene og kvalitetene du trenger for å oppfylle dine egne ønsker og intensjoner. Selvaksept er autentisitet, og utviklingen av denne er avgjørende hvis vi skal utvikle oss til «neste stadium» av reisen vår.

Slik beregner du ditt livsbanenummer (inkludert mastertall)

EKSEMPEL: Hvis du ble født 26. februar 1989, vil du legge til som følger:

Måned: februar = 2
Dag: 2+6= 8
År: 1+9+8+9=2+7= 9 (Pass på å legge til alle fire årstall. IKKE forkort til ’89)Legg nå delsummene sammen. Hvis du ikke umiddelbart får et enkelt siffer, fortsett å legge til til du gjør det. 2 + 8 + 9 = 1 + 9 = 1 + 0 = 1 . I dette tilfellet er Life Path Number 1.

MASTERNUMMER: Hvis fødselsnumrene dine utgjør 11/2, 22/4, 33/6, 44/8 eller 55/10/1, vil du finne tilleggsmateriale på slutten av ditt grunnleggende livsbanenummer. Begge deler er like viktige. Grunnnummeret er alltid aktivt, selv når de to sifrene ikke er det.

FORHOLD : Det er nyttig å gjøre deg kjent med Life Path Numbers til andre mennesker i livet ditt. Dette hjelper deg å forstå deres unike personligheter og omstendigheter. Relasjoner av alle slag kan ha nytte av å være klar over hverandres individualitet, idealer og ambisjoner.