Chariot Tarot Card Spread - En Tarot Spread for å smi en sti

Sammendrag av betydningen av Chariot Tarot Card

Når narren har tatt et valg og lært verdien av engasjement, slutter en slags fastlåst tilstand, og bevegelsen mot noe begynner. Vognen tester narrens evne til å komme seg fra ett punkt til et annet, til tross for hindringer, overraskelser, tilbakeslag og et uregjerlig hestepar. Den lærer leksjonen om fokus, besluttsomhet og utøvelse av kontroll for å reise en vanskelig vei mot ens mål.

Lys : Bevegelse, retning, besluttsomhet, fokus, reise
skygge : Treghet, målløshet, vandring

For å lære mer, les hele Chariot tarotkort betydning.

Når skal du bruke dette tarotpålegget

  • Når du forstår dine mål, men er usikker på hvordan du skal komme dit.
  • Når du trenger hjelp til å kartlegge en vei fra der du er til der du ønsker å være.

The Chariot Tarot Card Spread

Chariot Tarot Card Spread - En Tarot Spread for å smi en sti


  1. Vognfører – Hvor er du nå? Hva er den nåværende tilstanden på reisen din?
  2. Mørk hest - Trekker deg i én retning. Hva leder deg bort fra ønsket mål? Hva er distraherende? Hva bør du unngå fordi det ikke bringer deg nærmere dit du ønsker å være?
  3. Lett hest - Trekker deg i den andre retningen. Hva leder deg mot ønsket mål? Hva bør du fokusere på? Hva vil gi deg suksess?
  4. Neste steg – Hva bør ditt kortsiktige fokus være? Hva er det neste du bør jobbe med?
  5. Hindring – Hva ligger i veien for deg? Hva må overvinnes? Hvilke utfordringer møter du på denne reisen?
  6. Mål – Hvor fører alt dette hen? Hvordan vil reisemålet ditt se ut?

En merknad om Fool's Journey Tarot Spreads: Dette er en del av en serie av tarot sprer seg inspirert av leksjonene fra Fool's Journey, representert ved tarotens store arkana. Siden hvert store arkanakort legemliggjør et stadium i ens livsreise, en leksjon eller en arketype, kan vi bruke dem som grunnlaget for å utforske øyeblikk av våre egne personlige reiser. De er også tilfeldigvis gode måter å utforske betydningen av hvert av disse tarotkortene på en veldig personlig måte.